+48 508 128 624 wynajem@holiapart.com

Jeżeli wynajmujecie apartamenty w Krynicy Morskiej, warto poświęcić jeden dzień aby wybrać się do oddalonego o 20 km obozu koncentracyjnego Stutthof.

Niemiecki nazistowski obóz Stutthof, został założony w chwili wybuchu II wojny światowej, dokładnie w dniu 2 września 1939 roku. Z uwagi na bliskie położenie Wolnego Miasta Gdańsk, obóz Stutthof miał odegrać szczególną rolę w kwestii polskiej na terenie Pomorze Gdańskiego. Jeszcze przed rozpoczęciem wojny, specjalne – działające na Pomorzu – niemieckie “oddziały samoobrony” sporządzały wykazy osób, które w pierwszej kolejności miały być zlikwidowane. Akcja ta nosiła nazwę “Akcji Tannenberg”, której celem miało być usunięcie “polskiego żywiołu” z terenu Wolnego Miasta Gdańsk. Na opracowanej liście znalazło się polskie duchowieństwo, nauczyciele, członkowie Związku Zachodniego oraz Ligi Morskiej i Kolonialnej, przedstawiciele polskich stronnictw i partii politycznych działających na terenie Wolnego Miasta Gdańska oraz całego Pomorza Gdańskiego.

Pierwszy transport z więźniami, przybył na teren obozu już 2 września i liczył on około 150 osób. W ciągu 5 lat działalności obozu, zarejestrowano w nim łącznie około 110 000 więźniów, którzy byli obywatelami 28 Państw – zarówno tych będących pod niemiecką okupacją, jak i państw neutralnych.

Z ogólnej liczby więźniów szacowanej, na około 110 000 więźniów, to około 24 600 przeniesiono do innych obozów koncentracyjnych. Natomiast, w wyniku zastosowania bezpośrednich metod uśmiercania więźniów, jak również w wyniku wytworzonych ekstremalnych warunków bytowych panujących w obozie oraz chorób, braku opieki lekarskiej jak i ciężkiej pracy, zwłaszcza w podobozach, a także w wyniku ewakuacji obozu liczbę ofiar obozu koncentracyjnego Stutthof wynosi od 63 000 do 65 000. Wśród tych ofiar, około 28 000 to więźniowie narodowości żydowskiej. A 23 000 zmarłych więźniów to ofiary obu ewakuacji KL Stutthof.

W muzeum oprócz eksponatów, wyświetlane są także firmy, mające przybliżyć zwiedzającym realia tamtych czasów. Są to:

  • “Ambulans” – 16 min.
  • “Konzentrationslager Stutthof bei Danzig” – 30 min.
  • “Albert Forster” – 25 min.
  • “Stutthof w kilka dni później” – 19 min.
  • “Auschwitz” – 25 min.

Sala kinowa, w której wyświetlane są filmy, znajduje się w budynku byłej komendantury – prowadzi do niej wejście boczne, północne. W sezonie turystycznym seanse filmowe odbywają się co pół godziny od godziny 9 rano do godziny 17 popołudniu. Po sezonie wyświetlanie filmów możliwe jest jedynie na życzenie grup zwiedzających. Wstęp do sali kinowej jest dodatkowo płatny. Koszt seansu w muzealnym kinie wynosi 5 zł. od osoby. Dla grup powyżej 10 osób oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny opłata za wstęp do kina wynosi 4 zł. od osoby.